Träffar 2022:

Fettisdagsträffen: Tis 1/3 Kl 18,30-20,00 – Stugan Sör-Gåssjön

Wokträffen: Sön 13/3 Kl 11-14 – Vindskyddet vid Tv-masten

Solsia´s Skoterklubb Sollefteå

Klubben bildades 1991.

Vi ansvarar för ca 14 mil skoterleder på norra sidan av Ångermanälven, från Ed till Björksjön. Lederna sköts av våra 6 ledansvariga. Vi har 6 st sladdar och 4 st skotrar.
2 st använder sina egna skotrar.

Klubben har ca 276 medlemmar.

————————————————————————–

Väl mött i skoterspåret i vinter!

För allas trevnad och säkerhet:

* Kör med omdöme, vi sladdar för DIG.
* Håll dig till lederna.
* Isövergång sker alltid på egen risk.
* Ta för givet att alltid ha hjälmen på.
* Registreringsskylten fastsatt fram på skotern.
* Registreringsbeviset alltid med
* Nollvision – INGEN ALKOHOL i kroppen!
* Finns förbudsskyltar uppsatta – RESPEKTERA DETTA!